TOMOGRAFIA 3D

Pracowania tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki w Dental Migas Clinic została wyposażona w tomograf cyfrowy CBCT Carestream 9300 Premium C o możliwym polu obrazowania: 17 cm x 13,5 cm.

 

Urządzenie umożliwia wykonanie prześwietleń i diagnostyki ultra niską dawką promieniowania, co jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa leczenia u pacjentów, którzy w jego trakcie muszą być poddani obrazowaniu kilka razy.

 

W naszej pracowni tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki wykonujemy badania:

 

 • Tomografia 3D CBCT
 • Rtg pantomograficzne
 • Rtg cefelometryczne (ortodontyczne zdjęcie rtg)
 • Rtg zębowe
 • Rtg skrzydłowo- zgryzowe
 • Rtg stawów skroniowo- żuchwowych

 

Dokładna i prawidłowa diagnostyka obrazowa jest podstawą skutecznego leczenia stomatologicznego. Dzięki niej lekarze dentyści są w stanie precyzyjnie ocenić stan zdrowia zębów pacjenta i wdrożyć odpowiednie i najmniej inwazyjne leczenie.

 

Nasi lekarze dentyści wykorzystują badania tomografii 3D CBCT w:

 

 • Endodoncji (leczeniu kanałowym)
 • Ortodoncji
 • Implantologii
 • Periodontologii
 • Chirurgii stomatologicznej
 • Ocenie stawu skroniowo- żuchowego
 • Planowaniu leczenia

 

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ USŁUG